Nieuws Passend Onderwijs

Over Speciale Scholen, de dingen die voorbijgaan...?

Het jongste nummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (jaargang 55, nummer 6, 2016) is een themanummer over passend onderwijs en de toekomst van het speciaal onderwijs. Albert Boelen schreef hiervoor een artikel over de toekomst van het specialistisch onderwijs, dat volgens hem in een 'winderige periode' zit.

De verschillende transities maken dat de positie van de speciale voorzieningen in zowel de zorg als het onderwijs nogal aan verandering onderhevig is. Wat gaat de positie worden van het specialistische onderwijs in deze veranderingen? Hoe zal die onderwijssoort eruit gaan zien over een aantal jaren?

In de bijlage vindt u het gehele artikel.

Over Speciale Scholen - de dingen die voorbij gaan.pdf