Nieuws Passend Onderwijs

Samenwerken voor samen leren

Scholen en samenwerkingsverbanden die willen komen tot intensievere samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs, kunnen daarbij gebruik maken van de nieuwe handreiking ‘Samen werken voor samen leren’.

Hierin worden de huidige wettelijke mogelijkheden voor samenwerking weergegeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het inrichten van een nevenvestiging, symbiose/meetellen onderwijstijd en het inrichten van een reguliere school met een specifiek schoolprofiel. In het najaar volgt een handreiking met manieren waarop de samenwerking praktisch vorm kan worden gegeven en enkele praktijkvoorbeelden.

Hier vindt u meer informatie over Mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen en het samengaan van speciaal en regulier onderwijs.