Nieuws Arbeidstoeleiding

Presentaties bijeenkomsten “Van School naar Werk”.

De Programmaraad heeft in samenwerking met het onderwijs vijf bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Van School naar Werk’. Gericht op schoolverlaters vanuit het VSO, PrO en entree onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Tijdens deze bijeenkomsten werd door SZW de laatste ontwikkelingen omtrent de Participatiewet toegelicht (http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/presentatie_szw_-_van_school_naar_werk.pdf ) en kwamen een aantal regionale voorbeelden aan bod.

Aan de hand van de verhalen en vragen van enkele jongeren, die zich presenteerden in korte filmpjes, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om het juiste traject uit te stippelen voor deze jongeren.  Het leverde boeiende discussies op , met mooie resultaten !!

Alle presentaties en de resultaten van de gesprekken kunt u terug vinden

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/presentaties-en-films-bijeenkomsten-van-school-naar-werk