Nieuws Passend Onderwijs

Op weg naar specialistische voorzieningen

Het Samenwerkingsverband PO 20.01 (Provincie Groningen en gemeente Noordenveld) heeft onlangs een bijeenkomst gehouden om de intensieve samenwerking so/sbo provinciaal/ regionaal vorm te geven. Op deze studiemiddag 'Op weg naar specialistische voorzieningen' stond de volgende vraag centraal: hoe zorg je voor goed onderwijs/zorg-arrangementen voor zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is dit animatiefilmpje gemaakt.