Nieuws Onderwijs en Zorg

Speerpunten Revalidatie Nederland

Het jaar 2015 was door minister Schippers uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Transparantie staat bij Revalidatie Nederland hoog in het vaandel. En dat was te zien in 2015, waarin de revalidatiesector op dat gebied belangrijke stappen heeft gezet. Hieronder de speerpunten op een rij.

Kwaliteit zichtbaar gemaakt

 • Kwaliteitsvenster voor Revalidatie gelanceerd
 • Externe verantwoording: www.zorginzicht.nl
 • EKEP-Keurmerk voor kinderrevalidatie
 • Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie
 • Risicotoetsing IGZ positief
 • Certificering van het VMS

Het perspectief van de patiënt in beeld

 • Overleg met patiëntenverenigingen over gezamenlijke thema’s
 • Betrokkenheid patiënten bij uitvoering projecten

Zichtbaarheid en profilering verbeterd

 • Nieuwe website www.revalidatie.nl
 • Digitaal Revalidatie Magazine
 • Factsheet ‘Revalidatie Nederland in vogelvlucht’
 • Actualisatie  film over medisch specialistische revalidatie
 • Aandacht voor revalidatie in landelijke media

Op weg naar financiële transparantie

 • Grote stappen in project Behandelmodules en bekostiging: modules beschreven en zorgactiviteiten geregistreerd
 • Op weg naar passende tarieven voor de medisch specialistische revalidatiezorg
 • Convenant verantwoord geeft goede voorbeeld

Impuls voor Innovatie

 • Afronding succesvol Innovatieprogramma Revalidatie
 • Vernieuwing Revalidatie Kennisnet
 • Start met e-learning

Lees meer hierover op de website van Revalidatie Nederland