Nieuws Passend Onderwijs

Trainingen LANSbrekers

In het schooljaar 2016 – 2017 krijgen Lansbrekers een meerdaagse training aangeboden. De trainingen worden op regionaal niveau aangeboden en starten begin september. Inschrijven is nog mogelijk!

De training is ontwikkeld door Ingrado en LBBO. In deze training is onder meer aandacht voor de relevante wet- en regelgeving en voor thema’s zoals effectief communiceren en samenwerken, onderwijszorgarrangementen, netwerken, of de positie van de Lansbrekers.

De training bestaat uit meerdere modules. Het is mogelijk aan alle modules mee te doen, maar er kan ook voor worden gekozen om de deelnam te beperken tot een enkele module. Zo kunnen deelnemende Lansbrekers een trainig op persoonlijke maat samenstellen.

Deelname aan deze trainingen in het najaar 2016 is gratis dankzij een subsidie van het ministerie van OCW.

Voor meer informatie over de taining en de data in de diverse regio's klik hier. Voor informatie, zie ook de bijlage.

Training lansbrekers najaar 2016.pdf