Nieuws Passend Onderwijs

Werkateliers vso

Ook het vso krijgt te maken met nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Vanaf 1 augustus kunnen die programma’s ingevoerd worden. vso-scholen kunnen hierbij tegen specifieke vragen en problemen aanlopen.
Speciaal voor het vso organiseert PlatformsVMBO vier series werkateliers. Doel hiervan is samen kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en vooral te leren van elkaar, want waar de één een vraag heeft, heeft de ander vaak een oplossing.

Eén serie werkateliers bestaat uit drie achtereenvolgende bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat u bij inschrijving alle drie de bijeenkomsten volgt. Wisseling tussen collega’s is niet wenselijk, maar u mag wel met meer mensen uit één school/locatie komen.
Tijdens de werkateliers staat het nieuwe vmbo centraal: wat kan, wat moet en wat mag en hoe kun je daar vorm aan geven, zijn vragen die aan de orde komen. Voor een deel bepalen de deelnemers de inhoud van de bijeenkomsten. Onderwerpen die niet aan de orde komen zijn: de cao- voor vso, bevoegdheden, ontvlechting en dergelijke.

Werkateliers duren telkens van 15.00 tot 18.30 uur met aansluitend een broodmaaltijd.
Kosten: € 50,- per persoon

Inschrijven kan hier

Locatie

1e ronde - 2016

2e ronde - 2016

3e ronde - 2016

Eindhoven

Gele Kegels Eindhoven

19 september

17 oktober

21 november

Bunnik

Postiljon Bunnik

20 september

24 oktober

23 november

Zwolle

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

28 september

26 oktober

28 november

Capelle aan den IJssel

BNC

26 september

31 oktober

30 november