Nieuws Arbeidstoeleiding

Gemeenten en onderwijs in regio: ROB steunt uw samenwerking!

Jongeren in uw regio een succesvolle start bieden op de arbeidsmarkt? Met het project Regionaal Onderwijs Beleid steunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers. In dit bericht leest u over de hulp die u kunt krijgen.

Een kleine groep heeft ondersteuning nodig om na school aan het werk te komen én te blijven. Het gaat daarbij om jongeren met een verhoogd risico om voortijdig de school te verlaten en dus zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen.

Gemeenten en onderwijs
Gemeenten en onderwijs kunnen sinds 2015 meer inzetten op doorgaande onderwijsloopbanen. U legt verbindingen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid. Uw samenwerking concentreert zich vooral op de vraagstukken: 1) aansluiting po-vo-mbo, 2) uitstroom met een beperking of de 3) regionale arbeidsmarkt.

Pilotregio's
In een aantal regio’s ondersteunt het ROB-project bij het zoeken en verbeteren van de samenwerking.

  • In regio Rivierenland biedt ROB ondersteuning met de toeleiding naar werk van jongeren zonder startkwalificatie. De hulp bestaat uit een analyse van gegevens over de doelgroep, meer zicht op de rollen en verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken tussen de partners.
  • In de Achterhoek zetten gemeenten jobcoaches in op het mbo, als onderdeel van de preventie van jeugdwerkloosheid. Eén school heeft te maken met verschillende afspraken met negen gemeenten. ROB helpt bij het stroomlijnen van deze afspraken tussen onderwijs en gemeenten.

Wilt u meer weten over de pilots of andere goede voorbeelden? Kijk dan op de website www.regionaalonderwijsbeleid.nl.

ROB ondersteunt pilotregio's
Eind 2014 startte de VNG het meerjarig ondersteuningstraject ‘Van onderwijs naar arbeidsmarkt: nieuw regionaal onderwijsbeleid’. De VNG wil gemeenten motiveren en steunen om - in samenwerking met onderwijs en werkgevers - een nieuwe invulling te geven aan regionale samenwerking op onderwijsbeleid. Dit ondersteuningstraject zet in op het slim verbinden van opgaven die het lokale domein overstijgen.

Zicht op jongeren per regio
Het zicht op jongeren in de regio bestaat vaak uit informatie die her en der bij verschillende betrokkenen bekend is. Het is soms een hele klus om actuele en betrouwbare gegevens bij elkaar te krijgen.

  • ROB werkt aan een handreiking voor regio’s om het samenbrengen van gegevens op regionaal niveau te vergemakkelijken. Niet door een technische koppeling van data, maar door het samenbrengen van betrokkenen die ieder zicht hebben op een deel van de praktijk.
  • Heeft u interesse om in uw regio relevante gegevens bijeen te brengen, dan horen wij dat graag via info@regionaalonderwijsbeleid.nl.

Meer informatie

  • Het ROB-project biedt directe hulp aan pilotregio’s en stelt voor alle regio's op www.regionaalonderwijsbeleid.nl praktische instrumenten beschikbaar. Lees ook de flyer
  • Met al uw vragen kunt u terecht bij het projectteam via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

Het ondersteuningstraject wordt in opdracht van de VNG uitgevoerd door een consortium van drie bureaus:

(Met dank overgenomen van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gepubliceerd op donderdag 28 juli 2016.)