Nieuws Algemeen

Handreiking bij realiseren van doorlopend en geïntegreerd dagprogramma

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma binnen de gesloten instellingen. Hiervoor werden twee bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers uit de instellingen en het onderwijs, t.w. op 11 juni 2015 en op 5 februari 2016.  Tijdens de eerste bijeenkomst (expertsessie) is de visie op een doorlopend en geïntegreerd dagprogramma besproken en onderschreven. Tijdens de werksessie werden de uitgangspunten van de begrippen ‘doorlopend’ en ‘geïntegreerd’ geprioriteerd en vastgesteld.

Op basis van deze input en de informatie uit interviews die met een aantal instellingen/scholen hebben plaatsgevonden, heeft de projectgroep Dagprogramma -bestaande uit vertegenwoordigers van de taakgroep, OCW, DJI, LECSO en Jeugdzorg Nederland- deze handreiking ontwikkeld. Hiermee hopen we handvatten te geven bij de doorontwikkeling van het doorlopende en geïntegreerde (dag)programma voor de jongeren in geslotenheid.   

De projectgroep Dagprogramma is voornemens om over een half jaar opnieuw een bijeenkomst te organiseren waarbij er gelegenheid is om de realisatie van de dagprogramma’s te presenteren.

De handreiking is bedoeld als een dynamisch instrument en zal aangevuld worden met opbrengsten uit de interviews bij de instellingen die nog niet zijn bezocht en uiteraard met de opbrengst van de vervolgbijeenkomst. 

Indien u vragen heeft over de handreiking, dan kunt u terecht bij Meta Veldhuijsen, (Jeugdzorg Nederland) tel. 030-298.3446 of bij Joost van Caam (taakgroep) tel 06-461 98 874.

Handreiking versie 01-09-2016 realiseren dagprogramma.pdf