Nieuws Onderwijskwaliteit

Nationale conferentie SWPBS - Positive Behavior Suport

Op 10 en 11 november 2016 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 8e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie.

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!

Keynote
De keynote wordt dit jaar verzorgd door Scott Ross, Phd. en gaat over pestpreventie. Scott Ross is een hoogleraar Speciaal Onderwijs aan de Utah State University, waar hij doceert en onderzoek doet in klassenmanagement, positieve gedragsmatige ondersteuning, curriculum design en directe instructie .

Invited speaker: George Sugai
George Sugai is professor in special education aan de University of Connecticut, directeur van het Center for Behavioral Education & Research and co-directeur van het Center of Positive Behavioral Interventions & Supports. George zal twee presentaties verzorgen over SWPBS: "Het professionaliseren van leraren in het geven van specifieke complimenten" en "Crisisprocedures en omgaan met agressie".

Voor wie?
Conferentie op 11 november 2016:
De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.
Masterclass 's avonds 10 november:
De masterclass is bedoeld voor management en ondersteuners zoals PBS-coaches, PBS-medewerkers en PBS-specialisten en leden van Zorgondersteuningsteams/ZAT’s die in hun praktijk bezig zijn met SWPBS in de scholen.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.