Nieuws Onderwijs en Zorg

Informatiebijeenkomst Langdurig Zieke Kinderen

Op donderdagmiddag 15 september is er bij LECSO in Utrecht een informatiemiddag over de invulling van onderwijs en zorg voor langdurig zieke kinderen. Deze middag wordt georganiseerd door LECSO in samenwerking met de ministeries van VWS en OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomst begin dit schooljaar in Utrecht.

De volgende punten zullen ter sprake komen:

  • ontwikkelingen regelgeving en stand van zaken op de scholen
  • inventarisatie van knelpunten en signalen
  • oplossingsideeën en goede voorbeelden
  • afstemming
  • afspraken en vervolgstappen

Geinteresseerden kunnen zich (liefst) vóór 1 september hier aanmelden. Als u nog andere bespreekpunten wil meegeven, dan vernemen we dat natuurlijk ook graag.

Datum en tijd: donderdagmiddag 15 september – 13.00-15.00 uur
Locatie: Aidadreef nr. 4 te Utrecht (t.o. NS-station Utrecht-Overvecht)