Nieuws Onderwijs en Zorg

Niet Aangeboren Hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen, zorg

Om snel te beschikken over basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel voor wijk, zorg, hulpverlening en onderwijs is er een handzaam boekje verschenen bij Windesheim Flevoland. Het heet: ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg’.

Het boekje is een product van de werkplaats: ‘client in eigen kracht’, ondersteund door het Kennisplein gehandicaptensector. Het gaat om heel practische informatie, bruikbaar voor iedereen, die met mensen met NAH te maken heeft of in de toekomst krijgt.

In Nederland hebben naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te maken. Er is dan ook steeds meer behoefte aan basiskennis over de oorzaken en gevolgen van NAH en over hoe je hersenletsel kunt signaleren.

In deze uitgave staat alle benodigde basisinformatie over NAH. Door de deskundigheid van professionals over NAH te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren.

De lesbrief is hier gratis als geheel te downloaden of per hoofdstuk.