Nieuws Onderwijskwaliteit

Leergang Veranderkunde voor besturen, directies, stafmedewerkers

Vanuit de ontwikkelingen van implementatie beleid rond ICT op scholen, start de PO-Raad een leergang veranderkunde, welke niet slechts op ICT maar in feite op alle andere thema’s/items, waar veranderingen binnen scholen aan de orde is. De leergang is ook bedoeld voor besturen, directies, stafmedewerkers uit het Speciaal Onderwijs.

In slechts vier dagen een goede basis leggen om ICT in uw schoolorganisatie te implementeren? Doe dan mee aan de leergang Slimmer leren met ICT. Deze start in schooljaar 2016/2017. Kom samen met uw collega-schoolbestuurder(s), stafmedewerkers (o.a. ICT-coördinatoren) en schoolleiders, want goed onderwijs met ICT is teamwork.

ICT is een niet meer weg te denken factor in het primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs meer eigentijds en aantrekkelijk te maken, en ook meer gedifferentieerd en op maat aan te bieden. Het gebruik van ICT in het primair onderwijs staat niet meer ter discussie maar schoolorganisaties zijn zoekende hoe optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Het slim inzetten van ICT levert meer onderwijs op maat op voor de leerling en minder administratieve last voor de leraar. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het aanschaffen van tablets. Het vraagt een verandering van de hele schoolorganisatie, van schoolbestuurder tot leraar. Gemaakte plannen moeten daarbij worden omgezet in daadwerkelijke verandering in de klas. Omdat alle lagen in de organisatie vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid en in afstemming met elkaar werken aan dezelfde doelen, nodigen we u specifiek uit om met een kernteam aan de leergang deel te nemen.

Meer informatie staat in de bijlage.

Leergang Veranderkunde.docx