Nieuws Onderwijskwaliteit

Op Koers! Sociale veiligheid in het s(b)o: Pak ’t beet!

Ook voor het speciaal (basis)onderwijs geldt de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de sociale veiligheid van hun leerlingen. Dit roept een aantal specifieke vragen op: Hoe zit het bijvoorbeeld met een protocol fysiek ingrijpen en time-out? En hoe monitor je op een betrouwbare manier binnen het s(b)o? Ook thema’s als seksuele intimidatie en ouderbetrokkenheid spelen daarbij een rol.

Op 16 november houdt de Stichting School & Veiligheid een studiedag Sociale Veiligheid, toegesneden op de praktijk in het (v)so. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met LECSO en SBOwerkverband.

Datum & tijd:  wo. 16 nov. 12.00 - 17.00 uur.
Locatie: Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Meer informatie vindt u op: www.schoolenveiligheid.nl
Hier kunt u zich inschrijven.