Nieuws Passend Onderwijs

De Kleine Prins Expertisecentrum

De Kleine Prins Expertisecentrum biedt kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening voor onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk (leer)rendement voor leerlingen. Het Expertisecentrum is per 1 juli ontstaan uit het Kenniscentrum Ambulante Dienstverlening en schoollocatie De Hoogstraa in Utrecht.

De dienstverlening en producten zijn gericht op het toerusten van onderwijsprofessionals zodanig dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te volgen, te begeleiden en passend onderwijs te bieden. De dienstverlening van het Expertisecentrum sluit aan bij de vraag van samenwerkingspartners, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

In de bijlage vindt u de brochure van het Expertisecentrum De Kleine Prins en de eerste nieuwsbrief.

De Kleine Prins Expertisecentrum brochure.pdf

Nieuwsbrief De Kleine Prins Expertisecentrum juli 2016.pdf