Nieuws Arbeidstoeleiding

Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Deze publicatie biedt een overzicht van sociale werkbedrijven die verschillende keuzes hebben gemaakt voor de begeleiding van jongeren vanuit het vso/pro en het entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze publicatie is geschreven om de kennisuitwisseling tussen SW-bedrijven te faciliteren. Het is niet de bedoeling om hier ‘best practices’ neer te zetten.

Welke elementen zinvol, haalbaar en effectief kunnen zijn voor uw organisatie bepaalt u zelf.
In hoofdstuk 2 vindt u (beknopte) informatie over de rollen van de verschillende partijen bij het begeleiden van jongeren met een arbeidsbeperking naar de arbeidsmarkt. Zoals de rol van verschillende afdelingen van gemeenten en van de scholen.
In hoofdstuk 3 staat de rol van het SW-bedrijf in relatie tot deze jongeren centraal.
In hoofdstuk 4 vindt u tips voor de uitvoering. Bijvoorbeeld voor de Samenwerking met gemeenten en scholen, samenwerking binnen een netwerk en de begeleiding van de jongeren.
Hoofdstuk 5 biedt meer inzicht in de financieringsmogelijkheden.

SBCM-Jongeren-ah-werk-def.pdf