Nieuws Algemeen

Dekker: 'Examinering voor leerlingen in het vso is prima geregeld'

Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs is de examinering voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs goed geregeld. Hij ziet daarom geen reden om nader onderzoek te doen naar een manier om de huidige examinering redelijker te maken. Dit schrijft Dekker in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Ypma van de PvdA.

Ypma wilde dat Dekker de examinering van leerlingen in het vso nader zou onderzoeken. Volgens haar zijn de omstandigheden waaronder vso-leerlingen examens moeten afleggen nadelig ten opzichte van reguliere scholieren die examen moeten doen. Dekker is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de examinering voor vso-leerlingen prima geregeld is.
 
Volgens Dekker hebben leerlingen in het vso zelfs meer mogelijkheden dan reguliere scholieren om examen te doen. Ze kunnen hierbij kiezen voor de manier die het beste bij hen past. Voor de meeste leerlingen is dit momenteel het staatsexamen.  Volgens de staatssecretaris is het uitgangspunt van het College voor Toetsen en Examens “om een kandidaat gerichte maatwerk-aanpak te combineren met het handhaven van de waarde van het diploma”.

In de bijlage vindt u de brief van staatssecretaris Dekker.

Voor meer informatie kijk op: www.jongerenbinnenboord.nl

beantwoording-kamervragen-over-examens-in-het-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf