Nieuws Onderwijs en Zorg

Regionale kennispraktijknetwerken ZMOLK'ers

In de afgelopen periode hebben Lecso (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs) en het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), samen met collega’s uit het veld, een basisaanpak ZMOLK'ers ontwikkeld.

Binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn een aantal specifieke doelgroepen te herkennen die om meer dan gemiddelde aandacht vragen. Een daarvan zijn de zgn. ZMOLK'ers; leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Een doelgroep met een (zeer) complexe vraagstelling en waar het juiste programma en aanpak niet zomaar voor handen zijn.

Nu op basis van verschillende onderwijs-zorgarrangementen een basisaanpak voor ZMOLK'ers is uitgewerkt met bijbehorende kerncompetenties, wordt deze aanpak gedeeld met het veld. Dit wordt gedaan middels regionale kennispraktijknetwerken. In drie bijeenkomsten wisselen professionals (‘de werkvloer’) kennis en ervaringen uit met elkaar en gaan ze aan de slag met de basisaanpak. Daarnaast is er een netwerk voor management (directies, management en staf) waarbij de focus ligt op het implementatieproces en het bevorderen van kennisproductiviteit.

In de bijeenkomsten voor professionals worden aantal thema’s uit het format van de basisaanpak behandeld: klimaat creëren, situaties hanteren en relatie presenteren. Er wordt aansluiting gezocht bij de thema’s die bij de deelnemers leven. De bijeenkomsten van de directie, management en staf zijn bedoeld om te bevorderen dat alle kennis die in huis is, goed gaat bewegen binnen de eigen organisatie.

In de bijlage vindt u specifieke informatie over de thema's per bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op 21 september.
Inschrijven voor professionals.
Inschrijven voor management.

NOG 2016-2017 ZMOLKers informatie bijeenkomsten.pdf