Nieuws Algemeen

ALV 19 september gaat niet door

In de bestuursvergadering van LECSO op 7 september is, op basis van voortschrijdend inzicht, besloten om de aangekondigde ALV van 19 september 2016 niet door te laten gaan. Het bestuur wil de discussie over de toekomst van de vereniging voeren aan de hand van een meer uitgewerkte visie dan momenteel voorhanden is. De ALV van 19 september komt daarmee te vervallen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over een nieuwe datum.