Nieuws Algemeen

Handreiking bij realiseren doorlopend en geïntegreerd (dag)programma

De 'Handreiking bij realiseren doorlopend en geïntegreerd (dag)programma' is ontwikkeld voor en met de leden van de taakgroep Onderwijs in Gesloten Jeugdinstellingen samen met hun instellingspartners. De handreiking is vanaf nu te downloaden.

Het ministerie van OCW heeft in 2014 een adviescommissie  ingesteld en verzocht om naar verbetermogelijkheden van het onderwijs in gesloten jeugdinstellingen te zoeken. Deze commissie Nijhuis-Henkens heeft in september van dat jaar een adviesrapport gepubliceerd. Eén van de adviezen luidde: ‘laat de school 52 weken per jaar open en laat school en instelling gezamenlijk een geintegreerd programma opstellen’.

Dit advies werd gedeeltelijk overgenomen en het ministerie van OCW financiert momenteel 48 weken onderwijs voor de gesloten jeugdinstellingen.  Het eerste jaar mocht gebruikt worden om het programma te ontwikkelen en de personele bezetting te organiseren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de taakgroep een visiedocument opgesteld en gedeeld met hun instellingspartners uit  de JJI's en de JeugdzorgPlus . Deze is algemeen vastgesteld en er is toen met met elkaar afgesproken om gezamenlijk een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma te ontwikkelen en uit te voeren. Om de instellingen en de scholen hierbij te ondersteunen is vorig jaar een projectgroep ingericht met vertegenwoordigers van OCW, DJI, Taakgroep Onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen, LECSO en Jeugdzorg Nederland.

De projectgroep heeft op basis van een aantal bijeenkomsten met de instellings- en schooldirecteuren en uit de interviews die hebben plaatsgevonden informatie verzameld over wat er al goed ging en waar  men nog voor uitdagingen stond. Deze zijn verzameld in een handreiking 'realiseren van een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma en biedt de gesloten instellingen en hun onderwijspartners de nodige handvatten.

 

Handreiking versie 01-09-2016 realiseren dagprogramma.pdf