Nieuws Passend Onderwijs

VOS/ABB bijeenkomst over passend onderwijs.

VOS/ABB houdt op 1 november en ook op 21 maart volgend jaar een bijeenkomst over passend onderwijs. De bijeenkomsten zullen onder andere gaan over financiële kwesties die voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen van belang zijn en over actuele ontwikkelingen die op dat moment spelen. Ze worden georganiseerd in samenwerking met Rick de Wit van Infinite Financieel.

Wanneer en waar?
De bijeenkomsten zijn op 1 november 2016 en 21 maart 2017, op beide data van 09.45 tot 12.30 uur en beide keren in ons kantoor in Woerden. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudige lunch.
Als uw schoolbestuur of samenwerkingsverband bij VOS/ABB is aangesloten, is deelname gratis. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst passend onderwijs’. Geef in uw mail aan of u voor één of beide data kiest. Vermeld in uw mail ook de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.