Nieuws Onderwijskwaliteit

Oproep voor deelname peiling mondelinge taalvaardigheid

In het voorjaar van 2018 laat de Inspectie van het Onderwijs een peiling uitvoeren naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 4). Om deze peiling goed te laten verlopen ontwikkelt SLO een domeinbeschrijving. Dit doen we in samenspraak leraren, schoolleiders, schoolbesturen en 'domeinexperts' – met u!

Wilt u meedenken over wat er getoetst moet worden binnen het domein mondelinge taalvaardigheid? Graag nodigen wij u dan uit voor een expertbijeenkomst op dinsdag 8 november 2016 van 15.45 tot 17.15 in Utrecht.

Graag bespreken wij met u de volgende vragen:

  • Welke aanvullingen en prioritering op de bestaande domeinbeschrijving meegenomen moeten worden;
  • Welke achtergrondinformatie over de leerlingen en factoren van het onderwijsleerproces u wenselijk vindt om mee te nemen;
  • Wat de peiling volgens u zou moeten opleveren en suggesties op welke wijze deze afgenomen kan worden in het speciaal (basis)onderwijs.

Ter voorbereiding op het tweede deel van de bijeenkomst vragen we u een discussiestuk te lezen dat u een week voor de bijeenkomst van ons zult ontvangen. Ook vragen we u de discussievragen bij dit stuk voor te bereiden. Tijdens dit deel van de bijeenkomst gaan we aan de hand van deze vragen met elkaar in gesprek. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Lucy Besseler
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mieneke Langberg. Of klik hier.