Nieuws Algemeen

Ouders & Onderwijs start netwerk voor ouders in de medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders actief zijn en zo betrokken zijn bij de school van hun kind. Voor deze ouders neemt Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor ouders in het onderwijs, het initiatief tot een landelijk netwerk.
 
De inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad vindt maar 40% van de ouders goed geregeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO vorig jaar heeft uitgevoerd onder basisschoolouders. Medezeggenschap is een belangrijke manier om mee te praten of mee te beslissen over de kwaliteit van het onderwijs. De enkele ouders die kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school vertegenwoordigen alle ouders rond de school. Veel ouders vinden de medezeggenschapsraad te ingewikkeld of de rol van de medezeggenschapsraad te beperkt. Om ouders hierin te ondersteunen en te versterken, start Ouders & Onderwijs dit netwerk.
 
Meer en betere informatie
Medezeggenschapsraden en ouders hebben behoefte aan goede en onafhankelijke informatie. Ouders & Onderwijs biedt ouders informatie over het onderwijs en de school van hun kind. Iedere ouder kan daarvoor terecht op www.oudersonderwijs.nl en bij het Informatiepunt tel. 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl. Ouders in de medezeggenschap vinden zo informatie over de medezeggenschapsraad en over de rechten van ouders.
 
Elkaar vinden
Er zijn in Nederland vele duizenden scholen, elk met hun eigen medezeggenschapsraad. Medezeggenschapsraden lopen vaak tegen dezelfde zaken aan of hebben vergelijkbare vragen. Iedere raad vindt nu vaak het wiel opnieuw uit. Het netwerk van Ouders & Onderwijs helpt bij het elkaar vinden, zodat medezeggenschapsraden met elkaar in contact komen. Ook delen we best-practices en ervaringen van andere medezeggenschapsraden.
 
Samen hebben ouders een sterke stem
Ouders in de medezeggenschapsraad praten mee over het beleid op die school en lopen tegen problemen aan of zien goede ontwikkelingen. Signalen die een groter verband vragen om op te pakken of op te lossen. Bijvoorbeeld rondom inhoudelijke onderwerpen zoals schoolkeuze, schooladvies, ouderbijdrage, citotoets, pesten, veiligheid, etc. Ouders & Onderwijs kan het netwerk van medezeggenschapsraden ondersteunen door deze signalen nog beter op te vangen en te verzamelen. Daarmee kunnen we een grote impuls geven aan de positie van ouders in onderwijsland en aan die van de medezeggenschapsraad.
 
Hoe aansluiten?
Medezeggenschapsraden sluiten zich aan bij het netwerk door de contactgegevens door te geven via www.oudersonderwijs.nl/aansluitenMR. Aansluiten verplicht tot niets maar levert veel op! Ter inspiratie ontvangen medezeggenschapsraden het boekje "Ouders aan Zet! Tipboek voor de Medezeggenschap" vol met tips en handige informatie voor ouders in de medezeggenschapsraad.