Nieuws Algemeen

Kabinet doet magere beloftes aan primair onderwijs

Het kabinet claimt op haar laatste Prinsjesdag dat het primair onderwijs er de komende tijd flink op vooruit gaat. Deze positieve boodschap blijkt vooral gestoeld op gegoochel met cijfers, stelt de PO-Raad. Het primair onderwijs moet zich niet rijk rekenen.

Zo is de belofte dat iedere leraar er volgend jaar 500 euro extra bij krijgt, niet nieuw. Dit is het resultaat van eerder gemaakte afspraak door cao-partners.

Met haar plan een tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen te bekostigen, lijkt het kabinet een opdracht van de Tweede Kamer uit te voeren. Een meerderheid schaarde zich in juni achter een motie die dit regelt. In totaal trekt het kabinet hiervoor 15 miljoen euro uit terwijl minstens 24 miljoen euro was toegezegd. De PO-Raad pleit al langer voor een tweede jaar bekostiging zodat vluchtelingenkinderen extra ondersteuning kunnen krijgen bij het leren van de Nederlandse taal, hun achterstanden kunnen worden weggewerkt en ze hulp kunnen krijgen bij het verwerken van trauma's.

De uitgave per leerling, zo schrijft het kabinet verder, steeg in het primair onderwijs van €6200 in 2012 naar €6700 in 2017. Dit bedrag geeft een vertekend beeld omdat hierin ook het speciaal onderwijs is meegenomen. Een reguliere basisschool ontvangt circa 4500 euro per leerling. Daar komt bij dat het primair onderwijs al jaren kampt met stille bezuinigingen waarbij de kosten hoger waren dan de bekostiging. De hogere bekostiging per leerling is niet voldoende om het gat van ca 750 miljoen euro te dichten.
Het kabinet laat daarnaast weten dat 133 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor goede arbeidsvoorwaarden voor leraren in de komende kabinetsperiode. Hoewel de PO-Raad het belang van een dergelijke maatregel onderschrijft, is ze sceptisch over deze toezegging. Het is maar afwachten wat een volgend kabinet met dat geld doet.

Lees de gehele reactie van de PO-raad.