Nieuws Passend Onderwijs

VUIST, brochure tbv visie ontwikkeling VSO.

Onderzoek uit 2014 - 2015 naar de stand van zaken mbt de inrichting uitstroomprofielen in het vso sloot af met twee belangrijke aanbevelingen:
1. Verschaf duidelijkheid in terminologie en criteria.
2. Ondersteun scholen bij de ontwikkeling van een visie op hun onderwijs naar aanleiding van de veranderende positie van het vso. Zorg dat men zicht krijgt op noodzakelijke veranderingen en professionalisering binnen de school.

De eerste aanbeveling heeft geleid tot het 'Werkboekje', dat alle scholen in december 2015 is toegestuurd. Op basis van de tweede aanbeveling hebben we in nauwe samenwerking met collega's van SLO, CED, KPC en Edunova de brochure VUIST opgesteld. Vuist staat voor:

Visie, op de toekomst van de school, de leerlingen, het onderwijs en de samenleving
Uitvoering uitstroomprofielen
Implementatie van de benodigde veranderingen
Samenwerking op verschillende niveaus in de regio
Toekomsgericht

Alle LECSO leden hebben een brochure toegestuurd gekregen, met daarbij een voucher , die ingezet kan worden als hulp bij de implementatie van VUIST binnen de school.

In de bijlage kunt u de VUIST brochure vinden.

LECSO DUP VUIST brochure 2016.pdf