Nieuws Arbeidstoeleiding

Taal- en rekentoetsen in vso en pro

Een 17-jarige jongen op het praktijkonderwijs (pro) die al sinds zijn derde fietsenmaker wil worden. Een 16-jarig meisje op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die met veel plezier de lekkerste broodjes en taarten maakt tijdens haar stage. Moet je deze leerlingen lastigvallen met toetsen taal en rekenen? Die vraag krijg ik regelmatig wanneer ik met scholen spreek over toetsen in het vso en pro.

Judith Hollenberg, toetsdeskundige primair – en speciaal onderwijs bij Cito schreef er de volgende column over:

Echte doeners
Veel leerlingen in het pro en het vso zijn echte ‘doeners’. Wanneer ik hun toekomstige werkgevers vraag over welke vaardigheden zij moeten beschikken, krijg ik antwoorden als:
• op tijd komen
• zich aan afspraken houden
• een vraag durven stellen wanneer ze iets niet begrijpen
Daarom spelen sociaal emotioneel functioneren en leren leren, dan ook terecht een hoofdrol op scholen voor pro en in het vso

Handig
Toch zijn taal- en rekenvaardigheden ook voor deze leerlingen belangrijk. Een fietsenmaker vindt het fijn als een werknemer een werkbon kan lezen. Wanneer die werknemer ook goed met geld om kan gaan, kan hij ook bijspringen bij het afrekenen. Bij het werken in de catering is het handig als iemand zelf genoemde hoeveelheden kan afwegen. Als diegene ook nog eens hoeveelheden kan verdubbelen als er grotere hoeveelheden gemaakt moeten worden, is dat helemaal mooi meegenomen.

Lees de hele column.
.