Nieuws Onderwijskwaliteit

Programma van eisen LVS/LAS

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond bij NDC in Utrecht een drukbezochte bijeenkomst plaats van de werkgroep inkoop LVS/LAS. De besturen die het afgelopen jaar in het kader van een versnellingsvraag het programma van eisen en de standaardisatie doelgroepenmodel hebben ontwikkeld presenteerden de opbrengsten en gingen in op het vervolg van dit traject. Dit resulteerde in het samenstellen van een drietal gebruikersgroepen (vooralsnog Parnassys, Somtoday/Magister, Datacare).

De verwachting van deelnemers aan de gebruikersgroep is dat zij met voldoende mandaat minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komen en het PVE en doelgroepenmodel onderschrijven. Doel van de gebruikersgroepen is om middels overeenstemming een massa te maken, de vraagmacht richting de aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen. Vanuit LECSO (en mogelijk Kennisnet) zullen de gebruikersgroepen worden gefaciliteerd. Ook het doelgroepenmodel zal, met ondersteuning vanuit LECSO, nog worden doorontwikkeld met medewerking van een groep inhoudelijke deskundigen uit het speciaal-onderwijsveld. Nog dit jaar zal een handreiking voor gebruik worden uitgebracht en in de eerste helft van volgend kalenderjaar volgt een e-learningmodule.   

In de bijlage vindt u de Powerpoint van de bijeenkomst en hierboven het filmpje over het doelgroepenmodel..

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij een van de gebruikersgroepen dan kunt u dit kenbaar maken via info@lecso.nl. Wij willen dan graag uw naam, namens welk bestuur u deelneemt en hoeveel leerlingen u vertegenwoordigd.   

20161007 Gezamenlijke presentatie tbv LAS LVS Inkoop en aanbesteding LECSO 161007 def.pptx

pve_lvs_voor_het_vso_v4.pdf