Nieuws Expertise

Webinar Opstaan voor thuiszitters

Op 3 november houdt het Nederlands Jeugdinstituut een webinar over kinderen en jongeren die (ongewild) niet naar school gaan. In dit webinar krijgen ouders, professionals in de jeugdsector, sociale wijkteams en het onderwijs richting en handvatten om samen na te denken over passende oplossingen voor kinderen die niet naar school gaan.

Wat als bij een kind de ontwikkeling niet vanzelf gaat en onderwijs niet voor de hand ligt? Wie moet dat regelen? En wat als onduidelijk is wat er met een kind aan de hand is, en het thuis zit en niet naar school gaat? Wat als onderwijs én zorg nodig zijn? Is school altijd de oplossing of is er meer nodig? Wat kan het wijkteam doen?

Over deze en nog veel meer actuele vragen organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) en Ouders & Onderwijs een gratis online webinar op donderdagmiddag 3 november. Tijdens het webinar gaat u live in gesprek met Hella Wairata van STJ en met Mark Weghorst van Ouders & Onderwijs. Zij bespreken aan de hand van concrete voorbeelden over kinderen de uitdagingen rondom thuiszitters en passend onderwijs.

In dit webinar krijgen ouders, professionals in de jeugdsector, sociale wijkteams en het onderwijs richting en handvatten om samen na te denken over passende oplossingen. Uitgangspunt is daarbij de behoefte van het kind. Kinderen die niet naar school gaan, zijn geen kinderen die thuis willen zitten, maar zoeken vaak samen met hun ouders naar passend onderwijs. De vraag is hoe we met elkaar kunnen zorgen dat deze kinderen naar school gaan en op school blijven.

Hier kunt u zich aanmelden. De aanmeldlink is persoonlijk. Voor het volgen van het webinar is een computer nodig met een goede internetverbinding en luidsprekers.