Nieuws Onderwijs en Zorg

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren

Op 3 oktober is tijdens de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren gepresenteerd en uitgereikt aan Herman de Haan, directeur Hersenstichting. De Zorgstandaard is een goede stap in de richting van betere zorg voor deze doelgroep.

Pilotregio’s bekend
Tijdens de startbijeenkomst Implementatie Zorgstandaard hebben zeven regio’s gewerkt aan het verbeteren van hun projectplan. Op basis van de vooraf ingediende projectplannen en de toevoegingen tijdens de bijeenkomst, heeft de Stuurgroep Implementatie vier regio’s gekozen die €30.000 euro toegekend hebben gekregen om als koploperregio de Zorgstandaard te implementeren en deze kennis te delen met de rest van Nederland. Zij starten officieel op 1 november. Deze regio’s zijn:

  • Haaglanden
  • Noord-Holland
  • Rotterdam Rijnmond
  • Zeeland

Iedere regio heeft een aantal punten uit de ontwikkelagenda gekozen waar men zich op zal focussen.
Download hier de Zorgstandaard en de Gebruikersversie.