Nieuws Passend Onderwijs

Samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO

In maart 2013 verscheen de eerste versie van ‘Focus op onderwijstraject: een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf’. In november 2014 volgde een “update” van deze handreiking. De handreiking beschrijft succesfactoren die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten. De wet Passend Onderwijs biedt hierbij inmiddels een aantal handvatten die van belang zijn om deze aansluiting tot stand te brengen. Eén daarvan is de rol en verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband.

In oktober 2014 is de handreiking aan de orde geweest tijdens een conferentie van het platform samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Hier ontstond het idee om een overleg te organiseren tussen directeuren van samenwerkingsverbanden en directeuren van scholen die onderwijs in geslotenheid verzorgen, met als doel onderling knelpunten en kansen uit te wisselen. Dit overleg vond op 12 december 2014 plaats. Hier is besloten dat een werkgroep, waarin beide partijen en het ministerie van OC&W vertegenwoordigd zijn, concrete samenwerkingsafspraken tussen samenwerkingsverbanden VO en onderwijs in geslotenheid gaan opstellen. Gedragswerk verzorgde het secretariaat.

Met deze rapportage rondt de werkgroep haar werkzaamheden af. Zij spreekt de hoop uit dat implementatie van de samenwerkingsafspraken daadwerkelijk een bijdrage levert aan een toename van het aantal ononderbroken schoolloopbanen van jongeren die gesloten geplaatst zijn.

ALGEMENE GEGEVENS versie 25-08-2015.docx

Rapportage-werkgroep-samenwerking-onderwijs-in-geslotenheid-en-SWV-VO.pdf