Nieuws Arbeidstoeleiding

KAN-bijeenkomsten

Eind november begin december organiseren we weer vijf KAN-bijeenkomsten, mooi verspreid over het gehele land. Uiteraard gaan we met u in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidstoeleiding en participatie, de banenafspraak en ontwikkelingen binnen de scholen.

Tevens zullen we flink inzetten op de samenwerking met uw gemeente in het algemeen en met gebruik van de implementatiescan in het bijzonder. We hebben contact met de VNG, om vertegenwoordigers van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio aan te laten schuiven en aan u gaan we vragen samen met een vertegenwoordiger van de gemeente waar u het meest contact mee heeft naar de KAN bijeenkomst te komen. De implementatiescan, die voor LECSO door Ecorys is ontwikkeld, is nagenoeg klaar voor gebruik.  Alle landelijke organisaties, waaronder de VNG, hebben de scan enthousiast omarmd, het is nu tijd om aan de slag te gaan en met behulp van de scan tot bruikbare regionale agenda’s te komen.

De KAN-bijeenkomsten op een rij:
Woensdag 23 november - Arnhem  Inschrijven
Donderdag 1 december Amsterdam Inschrijven
Woensdag 7 december Rotterdam Inschrijven
Donderdag 8 december Zwolle Inschrijven
Dinsdag 13 december Roermond Inschrijven