Nieuws Passend Onderwijs

Ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs

Ouders krijgen mogelijk meer invloed op het passend onderwijs voor hun kinderen. Voortaan zullen de ouders toestemming moeten geven voor de manier waarop de ondersteuning en zorg voor het kind geregeld en uitgevoerd wordt door de school, het zogenoemde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Tweede Kamer heeft dinsdag 25 oktober ingestemd met een wetswijziging die de ouders dit instemmingsrecht verleent.

De wet Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft in het onderwijs. Daarbij gaat de voorkeur uit naar regulier onderwijs. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Veel ouders en ook leden van de Tweede Kamer zijn van mening dat hierin ouders vaak te weinig gehoord worden. Het instemmingsrecht moet de positie van ouders verbeteren.

Terwijl ouderorganisaties zoals Ouders & Onderwijs bij de Kamer hebben aangedrongen op het instemmingsrecht, zijn de PO-Raad en de VO-Raad minder blij met het besluit van de Tweede Kamer. Hoewel zij groot belang hechten aan ouderbetrokkenheid en een inhoudelijk gesprek tussen school en ouders over de ondersteuning van een leerling, zien zij het instemmingsrecht niet als het juiste middel.

De sectorraden zijn bang dat de wetswijziging zal leiden tot meer bureaucratie en juridisering. In een brief aan de Kamer uitten zij hun zorgen dat kinderen uiteindelijk niet gebaat zullen zijn bij het instemmingsrecht van ouders. Ook de Raad van State vindt het onverstandig om in deze fase van de wet Passend Onderwijs een wijziging door te voeren. Pas wanneer ook de Eerste Kamer akkoord gaat, zal het instemmingsrecht een feit worden.

bron: redactie Nationale OnderwijsGids