Nieuws Onderwijskwaliteit

Leerlingvolgsystemen vso en pro

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) willen docenten en directies elke leerling goed kunnen volgen in zijn/haar ontwikkeling. Bovendien is dit verplicht op basis van de wet Kwaliteit vso, zodat het onderwijs optimaal op ieders behoefte kan worden afgestemd. Met steun van het ministerie van Onderwijs en in samenwerking met scholen heeft Cito een aangepast Volgsysteem ontwikkeld voor vso Arbeid/pro.

Doel leerlingvolgsystemen voor vso en pro

  • Niveau en groei in beeld: de ontwikkeling van individuele leerlingen volgen gedurende de tijd dat een leerling bij u op school zit. Inzichtelijk maken hoe uw leerlingen presteren ten opzichte van vergelijkbare leerlingen en in welke mate leerdoelen bereikt worden voor Taal en Rekenen
  • Een onafhankelijke, objectieve aanvulling/bevestiging geven van het beeld dat u als docent van uw leerlingen heeft
  • Zodat u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op uw leerlingen en op hun toekomst

Meer informatie vindt u hier.