Nieuws Onderwijs en Zorg

Wat is een thuiszitter?

In de praktijk blijkt er nog vaak onduidelijkheid over te bestaan: wanneer is een leerling thuiszitter en wanneer niet? Die vraag beantwoorden Ingrado, Inspectie en OCW in bijgevoegde notitie, bedoeld voor scholen, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen. Dit wordt gedaan aan de hand van concrete cases met toelichting.

Notitie-definitie-Thuiszitter_notitie_definitief.pdf