Nieuws Arbeidstoeleiding

Uitnodiging KAN bijeenkomsten najaar 2016.

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit najaar weer de KAN-bijeenkomsten. Het centrale thema is dit keer REGIONALE SAMENWERKING, noodzakelijk in traject van School naar Werk.

Wij realiseren ons terdege dat leerlingen vanuit meerdere gemeenten jullie scholen bezoeken. Alle vso-scholen moeten een werk-relatie opbouwen en onderhouden met meerdere gemeenten: dat is een hele klus. Maar alle gemeenten moeten ook een relatie onderhouden met alle vso en pro-scholen in hun gemeente: Dat is ook een hele klus! Regionale samenwerking tussen scholen en gemeente ten behoeve van leerlingen in een kwetsbare positie richting arbeid is daarom het logische antwoord. Uiteraard hoort in die samenwerking het bedrijfsleven een rol te spelen.

Daar willen we jullie bij ondersteunen, dat hebben we ook bij de laatste KAN-bijeenkomsten benadrukt en dat zullen we verder gestalte geven. Dat doen we niet alleen: Dat doen we o.a. met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wij vragen aan jullie om niet alleen naar de KAN bijeenkomsten te komen: kom samen met minstens één medewerker op beleidsniveau van de gemeente waar de meeste van je leerlingen vandaan komen. Daarnaast zijn we erg blij dat een vertegenwoordiger van de VNG in de persoon van Mevr Paulina Hublart bij zoveel mogelijk KAn bijeenkomsten aanwezig probeert te zijn. 

In het eerste gedeelte van de KAN-bijeenkomst zullen we kort stilstaan bij de laatste ontwikkelingen die van belang zijn in het toeleiden van onze jongeren naar arbeid.  Je kunt hierbij denken aan wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld beschut werk, loonkostenberekening, voortgang invlechting, leer-werk trajecten doelgroepenregister etc.

Na een korte pauze zullen we inhoudelijk ingaan op de implementatiescan en de rol daarvan in de regionale samenwerking. Doel van de implementatiescan: hoe staan we er voor in de regio en wat moeten we samen, onderwijs en gemeente aanpakken om onze samenwerking goed of beter gestalte te gaan geven ?

Zoals bekend heeft LECSO de ontwikkeling van de scan gefinancierd. De afgelopen periode is er , oa met enkele leden van LECSO, hard gewerkt aan vervolmaking van de scan. Daarnaast hebben we met meerdere instanties zoals CEDRIS, MEE NL, Divosa, SBB, VOBC, UWV, VNG, Ingrado de scan besproken en we kunnen zeggen: de scan is gebruiksklaar. 

Het gebruik van de scan kost niets en kan vanaf nu ingezet worden door scholen en gemeenten om samen de regionale samenwerking verder gestalte te gaan geven.

We zullen tijdens de bijeenkomst praktisch aan de slag gaan, scholen en gemeenten samen, zodat duidelijk wordt hoe de scan werkt en wat je van de scan kunt verwachten.

De bijeenkomsten gaan plaatsvinden op:

Woensdag 23 november 2016 14.30 – 17.00 uur

Adres: Briant College, Bethaniënstraat 250, 8626 TJ Arnhem.

Link voor aanmelden: KAN regio bijeenkomst Arnhem

Sluitingsdatum inschrijving: 15 november.

 

Donderdag 1 december 2016 14.30 – 17.00 uur

Adres; Altra College Centrum, Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam.

Link voor aanmelden: KAN regio bijeenkomst Amsterdam

Sluitingsdatum inschrijving: 28 november 2016.

 

Woensdag 7 december 2016 14.30 – 17.00 uur

Adres: St. Mattheusschool, Aleyda van Raephorstlaan 243, 3054 CR Rotterdam,

Link voor aanmelden: KAN regio bijeenkomst Rotterdam

Sluitingsdatum inschrijving; 30 november 2016.

 

Donderdag 8 december 2016 14.30 – 17.00 uur

Adres; De Twijn / de Ambelt. Dokter Hengeveldweg 9, 8025 AK Zwolle, 

Link voor aanmelden: KAN regio bijeenkomst Zwolle

Sluitingsdatum inschrijving; 1 december 2016.

 

Dinsdag 13 december 2016  14.30 – 17.00 uur

Adres; De Spoorzoeker, Kasteel Hillenraedstraat 36  Roermond.

Link voor aanmelden: KAN regio bijeenkomst Roermond

Sluitingsdatum inschrijving: 6 december 2016.