Nieuws Arbeidstoeleiding

Mogelijkheden binnen banenafspraak

In 2023 moeten er in het kader van de banenafspraak 4020 banen gerealiseerd zijn in het primair onderwijs tbv werknemers in een kwetsbare positie. Dat betekent dat op iedere 29 fte in het po één baan van 25,5 uur per week gerealiseerd moet worden . Die banen kunnen voor een groot gedeelte ingevuld gaan worden door jongeren die nu op onze so- en vso-scholen vertoeven!

(nieuwe versie bijlages 14 nov. 2016)

Daarom onze oproep: Leg vanuit het uitstroomprofiel Arbeid hierover contact met besturen in het primair onderwijs in uw omgeving!  Bespreek de mogelijkheid van stages op een reguliere school voor primair onderwijs.  Immers: uw leerlingen vallen automatisch in de doelgroep en de schoolbesturen zullen allemaal moeten gaan voldoen aan de banenafspraak!
 
In dat kader is het goed kennis te nemen van een onderzoek dat Loyalis de afgelopen periode heeft uitgevoerd onder een 14 tal PO scholen, die een werknemer vanuit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben genomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Tinka van Vuuren, hoogleraar SHRM, in het bijzonder Vitaliteitsmanagement, Open Universiteit.
De goede voorbeelden zijn verzameld in Het Goede voorbeeldenboek, Banenafspraak in het PO; Zonder waarde geen plaatsing.  (Zie bijlage)
Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van OCW, PO-Raad en Stichting Gezel. Aan de hand van een discussienota zijn de resultaten besproken en vervolgstappen afgesproken.
Het onderzoek schept duidelijkheid over:

  • Motieven van scholen
  • Diversiteit aan functies en taken
  • Financiering en constructies
  • Toegevoegde waarde voor het PO
  • Randvoorwaarden en succesfactoren

We hebben onderstaande vragen besproken en aan de hand van de antwoorden zal de discussienota verder worden aangescherpt.
1. Welke oplossingen (financieel , organisatorisch) zijn er voor scholen die weinig financiële mogelijkheden zien en / of bang zijn voor risico’s?
2. Welke argumenten of aanpakken zijn er voor scholen die twijfelen over de meerwaarde?
3. Hoe kunnen we scholen erkenning geven voor wat ze doen en tegelijkertijd motiveren om méér werkplekken te creëren voor de doelgroepen uit de banenafspraak?
4. Hoe kunnen we het scholen makkelijker maken? Welke praktische ondersteuning kunnen we aanreiken? Zijn er initiatieven om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen?
5. Zijn er meer fabels en onduidelijkheden inzake de banenafspraak die nog niet aan de orde komen in de discussienota?
 
Tot slot een voorbeeld uit de praktijk: De Stichting Gezel zet leerwerktrajecten op om jonge mensen met een arbeidsbeperking duurzaam naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Zij doet dit in samenwerking met gemeenten en onderwijsinstellingen. In de provincie Zeeland zijn op deze wijze al een flink aantal banen gerealiseerd, momenteel is de stichting ook actief in de provincie Brabant om met gebruikmaking van provinciale subsidie meer jongeren in een kwetsbare positie naar een baan toe te leiden ihkv de banenafspraak.

Goede voorbeeldenboek Zonder waarde geen plaatsing.pdf

Rapport Banenafspraak in het PO Zonder waarde geen plaatsing.pdf