Nieuws Onderwijs en Zorg

Voortgangsrapportage Nieuw Jeugdstelsel

Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dijkhof (Veiligheid en Justitie) hebben onlangs de voortgangsrapportage Nieuw Jeugdstelsel naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze voortgangsrapportage presenteren zij de resultaten van de beleidsinformatie CBS, de cliëntmonitor en een drietal nadere onderzoeken.

Anderhalf jaar na invoering van de Jeugdwet worden volgens de staatssecretarissen de vernieuwingen in de jeugdhulp goed zichtbaar. Ze zien dat jeugdhulpverleners op scholen worden ingezet om leerlingen binnenboord te houden, die anders naar een andere school zouden moeten of zouden uitvallen (bijvoorbeeld Ronde Venen, de Regenboog, pluscoaches in Zuidholland).

De brief is als bijlage toegevoegd. Hier vindt u de kamerstukken met alle bijlages. Het overleg in de Kamer vond 14 november plaats.

Voortgangsrapportage_Nieuw_Jeugdstelsel.pdf