Nieuws Onderwijs en Zorg

Teleurstellende kamerbrief over zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

Vorige week heeft staatssecretaris Van Rijn een brief geschreven aan Tweede Kamer inzake zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag, inclusief zeven factsheets. LECSO is ernstig teleurgesteld in de inhoud van de brief.
Er staat slechts één alinea in over onderwijs–zorg en de laatste zin van die alinea geeft aan: we zijn nog geen stap verder!
 
Één van de onderwerpen waar vanuit de ouderklankbordgroep aandacht voor is gevraagd, is de combinatie zorg en onderwijs. VWS en OCW hebben recent in samenwerking met de onderwijsraden met een aantal scholen gesproken waar veel leerlingen ingeschreven staan die zorg nodig hebben. Hieruit komt naar voren dat scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen met zorgaanbieders vaak nog op zoek zijn naar manieren om onderwijs en zorg op maat te bieden en verpleging, begeleiding, verzorging en onderwijs(ondersteuning) op elkaar af te stemmen. Op dit moment is er vanuit OCW en VWS al informatie en hulp beschikbaar (zie onder andere de factsheet over zorg en onderwijs). Er worden door ouders en scholen echter ook nog knelpunten gesignaleerd waar extra aandacht naar uit zou moeten gaan. VWS en OCW zullen dus verder in gesprek gaan met ouders en scholen om deze knelpunten verder te duiden en te kijken hoe wij hen kunnen ondersteunen om te komen tot een goede invulling van zorg in onderwijstijd.
 
De zeven factsheets zijn fraai vormgegeven, maar geven bedroevend weinig tot geen informatie als je ze doorleest op de termen 'onderwijs' of 'school'.  Bovendien: er zijn klaarblijkelijk zeven factsheets nodig om uitgelegd te krijgen hoe we het in ons land bedoelen, terwijl er niets wordt gezegd over ‘hoe te organiseren’ en vooral over ‘hoe te financieren’!
Dus gaan VWS en OCW wederom in gesprek met ouders en scholen om deze knelpunten te bekijken ...
Wordt ongetwijfeld vervolgd ... en vervolgd ... en vervolgd ...

kamerbrief-over-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-algemeen.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-gebruikelijk-zorg.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-jeudwet-en-gemeenten.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-onderwijs-en-zorg.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-persoonsgebonden-budget-pgb-en-zorg-in-natura.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-wet-langdurige-zorg-wlz.pdf

factsheet-zorg-voor-kinderen-met-een-intensieve-zorgvraag-zorgverzekeringswet-en-de-subgroep-intensieve-kindzorg-ikz.pdf