Nieuws Passend Onderwijs

Hét Congres 2016 - aanmelden kan nog

Hét Congres is een landelijk onderwijscongres. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal. Hét Congres wordt gehouden op vrijdag 25 november 2016 in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Meer informatie over Hét Congres vindt u op de website. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gedeeld. Daarnaast worden zijn er presentaties van 'good practice' voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs. Met elkaar verkennen we de mogelijkheden en kansen die er zijn om leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling binnen een passende leeromgeving.
 
Vanaf 2015 is Hét Congres ondergebracht bij LECSO, het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. LECSO is een vereniging voor besturen met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een proactieve houding ondersteunen zij hun leden bij het vormgeven van een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte. De Onderwijsspecialisten organiseren Hét Congres in opdracht van LECSO. Samen staan we borg voor weer een interessant programma!

Themalijnen
U heeft een keuze uit ruim 40 presentaties en workshops met good practise, expertise-uitwisseling, (nieuwe) samenwerkingsvormen en de laatste ontwikkelingen op (speciaal)onderwijsgebied. De thema’s zijn gekoppeld aan de beleidsterreinen van LECSO:

  • Passend onderwijs
  • Onderwijs en zorg
  • Onderwijskwaliteit
  • Arbeidstoeleiding
  • Expertise, onderzoek en ontwikkeling 

Programmalijnen
De thema’s vindt u terug in twee programmalijnen:

  • In de klas’- voor leraren, klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners en begeleiders
  • Om de klas’ - voor schooldirecteuren, schoolleiders, managers en bestuurders

U kunt deze programmalijnen natuurlijk ook combineren.
Beurs en beursprogramma
Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders u over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Ook verzorgen ze presentaties.