Nieuws Onderwijskwaliteit

Associate Degree krijgt zelfstandige status in hoger onderwijs

Het hoger onderwijs krijgt er een opleidingsniveau bij. Naast de hbo-bachelor, de hbo-master, de wo-bachelor en de wo-master krijgt nu ook de Associate degree (Ad) een eigen plek in het hoger onderwijsstelsel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de zelfstandige status van de Ad wordt geregeld.

De Ad bestaat nu als een tweejarig traject dat gekoppeld moet zijn aan een hbo-bachelor. Door die koppeling los te laten ontstaat meer ruimte voor de Ad om een eigen pedagogisch concept en arbeidsmarktprofiel te ontwikkelen. Hierdoor krijgt de Ad een eigen identiteit en wordt ze herkenbaar als zelfstandige opleiding. De Ad voorziet vooral in de behoefte van mbo-studenten en werkenden die wel verder willen leren maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen. Daarmee worden de mogelijkheden voor leerkrachtondersteuners verruimt. Leerkrachtondersteuners met een Associate degree mogen zelfstandig groepen leerlingen begeleiden. Voor het  inzetten van een leerkrachtondersteuner onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht, geldt deze eis niet.