Nieuws Onderwijs en Zorg

Kwaliteitsvragenlijst (v)so+

De Kwaliteitsvragenlijst (v)so+ geeft inzicht in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar. Tot voor kort was het vrijwel onmogelijk om op een efficiënte en betrouwbare manier tevredenheidsonderzoek afnemen onder zml-leerlingen. Bestaande instrumenten waren niet afgestemd op het taalbegrip en abstractievermogen van deze specifeke doelgroep. Met het nieuwe B&T-instrument Kwaliteitsvragenlijst (v)so+ is dat wel mogelijk.

Eerder berichtten we hier al over.

Om uiteindelijk tot een betrouwbaar instrument te komen is nog aanvullend onderzoek nodig. In overleg met inspectie is  afgesproken dat scholen die in de eerste helft van 2017 meedoen aan de afname voldoen aan de eis van monitoring sociale veiligheid zoals gesteld in de wet.

Doet u mee?
Voor ZML-scholen die in 2017 aan de slag willen met tevredenheidsonderzoek onder ZML-leerlingen, organiseert B&T een speciaal traject. Dat bestaat 
uit een regionale kick-off, de onderzoeksfase en een terugkomdag voor de resultatenanalyse.

In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie, of kijk op de website.

kwaliteitsvragenlijst-A4-161123-LR_DEF.PDF