Nieuws Passend Onderwijs

Samenwerking tussen AB-diensten

Tijdens een bijeenkomst voor leidinggevenden van diensten voor ambulante begeleiding, georganiseerd door LECSO en B&T, spraken bijna vijftig leidinggevenden van ab-diensten over hun ervaringen in de afgelopen jaren en hun plannen voor de toekomst.

Tijdens deze dag is een beeld gegeven van de huidige stand van zaken binnen de sector. Daarnaast is gepresenteerd hoe het tripartiete akkoord is ontstaan en is verlopen en wat de weg naar de afronding daarvan zal zijn. Er is gesproken en geleerd over leiderschap en bedrijfsvoering. We hebben met elkaar verkend welke expertise behouden moet worden en hoe wij elkaar als leidinggevenden ambulante begeleiding hierin kunnen ondersteunen. Tot slot is er besproken of het wenselijk is dat er een vervolg gegeven wordt aan deze bijeenkomst.

De aanwezigen spraken de wens uit om tot meer samenwerking tussen hun ab-diensten te komen. De volgende activiteiten zouden daarbij volgens hen van grote meerwaarde zijn:

  • Als leidinggevenden van ab-diensten periodiek samenkomen om kennis, ervaring en werkwijzen te delen. Om de voor hen specifieke uitdagingen en dilemma’s t.a.v. leiderschap, bedrijfsvoering en ondernemerschap te bespreken. En om gezamenlijke uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld een adviestarief voor ambulante begeleiding/ondersteuning binnen passend onderwijs.
  • Organiseren van gezamenlijke professionalisering en nascholing voor medewerkers ambulante begeleiding.
  • Opzetten van een gezamenlijke flexibele schil van ab’ers, bijvoorbeeld voor de begeleiders met een zeer schaarse expertise.
  • Landelijk onderzoek naar de status quo (expertise, inzet, omvang) van de ondersteuning binnen passend onderwijs.

Enkele aanwezigen zullen samen met LECSO nadenken over de vorm waarin deze activiteiten georganiseerd kunnen worden en hoe de ambulante-begeleidingsector deze samenwerking het beste tot stand kan brengen.
De powerpoints zijn als bijlage bijgevoegd. Meer info op de website.
 

Tripartiete Akkoord en AB.pdf

presentatie Gelukkig hebben we de AB nog 10 nov. 2016 .pdf