Nieuws Passend Onderwijs

Personele gevolgen Tripartiete Akkoord

De looptijd van het in 2012 afgesloten Tripartiete Akkoord inzake de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs nadert z’n einde. Per 31.07.2017 eindigt de werkingskracht van dit akkoord. We hebben echter nog geen volledig overzicht van de stand van zaken in alle regio’s; de 0-meting van destijds is niet gelukt en we baseren ons nu op gegevens van onze besturen en van de vakbonden.

Op diverse plekken lijkt de problematiek ‘aardig onder controle’, op weer andere plekken is er nog sprake van problematiek; van weer andere regio’s hebben we nog geen informatie. Het overzicht is dus niet volledig ‘waterdicht’. De tussenrapportages van het Pf/Vf over de ‘schadelast’ (ontslagkosten) geven nog geen hoge bedragen te zien – de afrondende OOGO’s in de diverse regio’s tussen de drie partijen moeten in veel gevallen nog plaatsvinden.

Op dit moment vindt in de begeleidingscommissie van het akkoord een discussie plaats over de mogelijkheid, om het akkoord nog een jaar te verlengen. In een bestuurlijk overleg zal dit uiteindelijk besloten moeten worden. Vanuit het onvolledige overzicht,  is het lastig om sluitende argumenten te hebben vóór of juist tegen zo’n mogelijke verlenging.

Daarom aan u hierbij de vraag: als u aanleiding ziet om het bestaande akkoord nog een jaar te verlengen en daarvan ook nut en noodzaak ziet, zou u ons dat dan even willen melden via een mailtje aan ons centrale adres  info@lecso.nl of direct naar Albert Boelen.