Nieuws Onderwijs en Zorg

Tweede Kamer akkoord met verplichting beschut werk.

De Tweede Kamer heeft dinsdag 29 november ingestemd met een gewijzigde Participatiewet. De belangrijkste verandering is dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 de wettelijke verplichting hebben om beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Weinig plaatsen
Medio dit jaar bleek dat gemeenten bij lange na niet de doelstelling hadden gehaald om genoeg werkplekken te creëren voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. In totaal moeten er 30.000 beschutte werkplekken op termijn worden gerealiseerd. Eind 2016 moesten dat er 3.200 zijn. Bij de laatste telling bleken er slechts 115 te zijn gerealiseerd bij gemeenten.

Te langzaam
Dat gaat staatssecretaris Jetta Klijnsma veel te langzaam. Zij wil met het wetsvoorstel de gemeenten per januari 2017 verplichten beschut werk in te richten voor mensen die ook met loonkostensubsidie of andere ondersteunende maatregelen niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan.

Geen noodzaak
Veel gemeenten hebben kritiek op de verplichte invoering van beschut werk. Ze zijn nog bezig met uitzoeken hoe ze beschut werk het best kunnen inrichten, of ze willen het geld op een andere manier uitgeven om deze doelgroep aan het werk te helpen. Ook de Raad van State ontraadde het wetsvoorstel. De raad was ‘niet overtuigd van de noodzaak om eenzijdig in te grijpen in de gemeentelijke praktijk en daarmee inbreuk te maken op de uitgangspunten van de decentralisaties in het sociale domein’.

Op de handen zitten
Vakbond FNV is juist blij met de verplichting. Vicevoorzitter Ruud Kuin: ‘Mensen die graag willen werken en daarvoor beschut werk nodig hebben, kunnen dat recht nu eindelijk verzilveren. Gemeenten hebben na 2 jaar op de handen zitten hun beleidsvrijheid terecht verspeeld. Wij zijn blij dat die wettelijk verplichting er is gekomen.’