Nieuws Passend Onderwijs

Tijdelijke plaatsing (v)so voor maximaal 13 weken.

Ons bereiken diverse vragen over de nieuwe mogelijkheid om leerlingen 3 maanden (max 13 weken) te plaatsen op een (v)so-school waarbij de leerling ingeschreven blijft bij de school van herkomst. Op de website passend onderwijs plaatste OCW hierover eerder al een tweetal factsheets waarin wordt uitgelegd waaraan een dergelijke plaatsing moet voldoen. 

In de bijlage hebben we deze voorwaarden voor u op een rijtje gezet en daarbij een voorbeeld van een overeenkomst gevoegd evenals een handreiking die door de PO-Raad is gemaakt over bekostigingsafspraken voor deze plaatsen.

Inmiddels zijn we nog in overleg met OCW of er een mogelijkheid is om een overeenkomst op samenwerkingsverbandniveau af te spreken omdat dit per leerling kan leiden tot veel bureaucratie. We houden u op de hoogte van de uitkomsten.  

Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing.docx