Nieuws Arbeidstoeleiding

Kennisdocument Participatiewet

Langs deze weg willen wij u wijzen op het Kennisdocument zoals dat gepubliceerd is op de website www.samenvoordeklant.nl: Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering
 
Tijdens de KAN-bijeenkomsten, die momenteel gehouden worden, verwijzen we met enige regelmaat naar dit document.
Dit document mag op geen enkele vso-school met usp Arbeid ontbreken!