Nieuws Passend Onderwijs

Samen zorgen voor passend onderwijs - onderzoek naar aansluiting (v)so en jeugdhulp

Scholen moeten in principe elke leerling een passende plek op school bieden. In het (voortgezet) speciaal onderwijs is hiervoor vaker ook inzet van (specialistische) jeugdhulp nodig. Maar krijgen kinderen en jongeren deze hulp ook op dit moment? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zette een korte vragenlijst uit onder 250 (v)so scholen, waarvan er 48 reageerden. In het bijgevoegde factsheet staan de uitkomsten.

Factsheet_Samenzorgenvoorpassendonderwijs.pdf