Nieuws Arbeidstoeleiding

Q&A Implementatiescan

De Implementatiescan ontsluit kennis over optimale arbeidstoeleiding, op weg van school naar werk, voor de verantwoordelijke organisaties in de regio. Op een zodanige wijze, dat heel eenvoudig, toegankelijk en systematisch het gesprek tussen de organisaties wordt gefaciliteerd.

Het gaat bij de Implementatiescan vooral om jongeren op en afkomstig van het pro, vso en Mbo Entree onderwijs. Niet alleen om jongeren met licht verstandelijke beperkingen, maar alle jongeren met een kwetsbare positie. We spreken niet van kwetsbare jongeren, omdat die bril het risico heeft dat de talenten en mogelijkheden die de meeste van deze jongeren wel degelijk hebben niet of minder goed worden gezien en benut.

In bijgevoegd document staan antwoorden op de meest gestelde vragen.

QandA_Scan.pdf