Nieuws Expertise

Aanvragen Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

In 2017 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor kortlopende praktijkgericht onderzoeksprojecten. De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) heeft op basis van een evaluatie van afgeronde kortlopende projecten besloten om de procedure voor het selecteren van de beste projecten te wijzigen. De PPO wil consortia die een project gaan uitvoeren meer tijd geven om goede contacten te leggen, onderlinge verwachtingen uit te spreken en goede afspraken te maken over de opzet en uitvoering van het beoogde onderzoek.

De nieuwe procedure bestaat nu uit meerdere fasen:

  • Consortia van onderwijsinstellingen en onderzoekers dienen een beknopt idee in voor een kortlopend onderzoek naar een vraagstuk dat in de onderwijspraktijk speelt. Het project idee is maximaal 2 pagina’s tekst en bevat een beknopte beschrijving van de achtergrond (vraagarticulatie, het doel van het project (onderzoeksvraag), de relevantie van de mogelijke uitkomsten voor praktijk en wetenschap en de beoogde samenwerkingspartners. Het NRO selecteert uit de aanvragen de 20 beste ideeën. Deze consortia krijgen elk 20.000 euro om hun idee verder uit te werken.
  • De 20 consortia dienen een uitgewerkt onderzoeksvoorstel uit. Deze worden door het NRO beoordeeld en uiteindelijk kunnen de meest veelbelovende consortia (maximaal 10)  een subsidie krijgen van 100.000 euro om hun project uit te voeren.

Thema’s
De volgende thema’s uit het meerjarenprogramma van het NRO zijn door de programmaraad geselecteerd voor deze subsidieronde:

  • Vakdidactiek voor andere vakken dan taal en rekenen, zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs (hoofdstuk 2);
  • De socialiserende functie  van onderwijs (hoofdstuk 4);
  • Voorwaarden voor onderwijsvernieuwing, met een focus op de rol van schoolleiding en besturen (hoofdstuk 8).

Procedure
De call for proposals voor deze subsidieronde zal naar verwachting begin februari 2017 worden gepubliceerd. Consortia hebben dan ongeveer 2 maanden de gelegenheid om een beknopt plan te schrijven voor hun project idee. Voor de zomervakantie wordt bekend welke consortia hun idee verder uit mogen gaan werken. Zij hebben daar vervolgens de tijd voor tot januari 2018. De uitgewerkte plannen worden dan beoordeeld en in april 2018 kunnen de geselecteerde projecten van start gaan.

Meer informatie over deze subsidieronde is te verkrijgen bij Linda Sontag (070-3440941).
» Bekijk ook de programmapagina Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend en langlopend.