Nieuws Expertise

Subsidieaanvraag voor onderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Voor een aantal onderzoeksprogramma's staat momenteel de call for proposal open. Een overzicht hiervan vindt u op de website van het NRO.